சிறப்புடைய இடுகை

‎பட்டமளிப்பு விழா - 2019

பிஸ்மிஹி தஆலா ‎ அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் (வரஹ்) அல்லாஹ்வின் ‎அளப்பெரும் அருளால் ‎இன்ஷா அல்லாஹ் வருகின்ற ஏப்ரல் 14/04/2019 அன்று ‎நமது ஜாமிஆ ...